Pokój dziecięcy - przyznam Wam, urządzanie go to chyba największe wyzwanie. Można się zdziwić, ale tak naprawdę udany pokój dziecięcy to połączenie względów praktycznych, estetycznych, gustów i zainteresowań dziecka, rodzica i… możliwości finansowych, rzecz jasna. Taki mariaż wbrew pozorom łatwy nie jest.

Nie uważam, by pokoje moich dzieci były szczególnie „hip” i trendy, ale sukces udało mi się osiągnąć pod względem praktycznym na pewno. 

Otóż zapamiętać musicie, albo przekonacie się, że pokoje dziecięce kurzą się i brudzą okrutnie. Zabawki, pluszaki, wszelkie durnostojki, które dzieci uwielbiają - to wszystko gromadzi kurz. Są też wszelkie zajęcia manualne: plastelina, farby, kredki... I albo dbamy o rozwój dziecka, albo o maniakalną czystość pomieszczenia, bo osiągnięcie dwojga jest niemożliwe. ;) I jeśli widzicie wszystkie te pokoje pełne idealnie poukładanych zabawek, to powiem Wam jedno: one są takie tylko na zdjęciach.

Zatem albo Wasze dziecko będzie sprzątać dokładnie i często (sic!), albo będziecie to robić Wy, drodzy rodzice, albo… No właśnie, albo wspomnieniem po pięknym pokoju będzie kilka zdjęć wykonanych w momencie, gdy pokój był piękny, czysty…

Kadróz z tego pokoju z pewnością wkrótce wrzucę więcej, ale dziś na Waszą prośbę z Insta podaję to, o co pytacie:

Dywan - Westwing

Łóżko - Ikea, model Malm (120 cm, wersja z szuflafami)

Girlanda z gwiazdek - Numero 74

Lampka - Ikea

Farba na ścianie - Beckers (chyba Stony Beach ale głowy nie dam)

Narzuta: Ikea

Drewniany samolot: staroć upolowany na Allegro

Plakat z księżycem: Castorama

Drewniany stołek: Westwing 

Simple boy's room (English Version):

Children's room - I would like to admit that styling it is probably the biggest challenge. You may be surprised, but a really well-made children's room is a combination of practical, aesthetic, taste and interests of the child, parent and ... financial possibilities, of course. Such a combination is never easy.

I do not think that my children's rooms are especially "hip" and trendy, but I managed to achieve success in a practical way for sure.

You must remember, or you will see that the children's rooms are getting dirty and dirty very easily, often and fast. Toys, stuffed animals, the things without specific function that children love - all this accumulates dust. There are also all manual activities: plasticine, paints, crayons ... And either we care about personal development of the child, or about the manic cleanliness of the room, because achieving two is impossible. ;) And if you see all these rooms full of perfectly arranged toys, then I will tell you one thing: it is just the pictures, not reality.

I will soon show more photos of the room, but today a short descrption of the picture I have shown on my Instagram:

Carpet - Westwing

Bed - Ikea.,  Malm (120 cm, version with drawers)

Garland of stars - Numero 74

Lamp - Ikea

Paint on the wall - Beckers (I think Stony Beach but I am not 100% sure)

Bedspread: Ikea

Wooden plane: a second-hand toy from Allegro

The Moon poster: Castorama

Wooden stool: Westwing